Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-09-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC”

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-HĐPH ngày 15/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

Các bài liên quan