Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Tin tức & Sự kiện

Ngày 09-11-2023

game bai online THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2023-2024

Công tác đánh giá, xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động thường quy của Hội đồng khoa học Nhà trường. Ngày 07/11/2023, game bai online Thái Nguyên đã tổ chức tổ chức xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến năm học 2023-2024 tại Phòng họp I - Nhà Đa năng và Hội trường C101.

Có 2 Hội đồng khoa học được thành lập để đánh giá, xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến. Tổng số đề tài, sáng kiến đăng ký là 12; Nội dung của các đề tài, sáng kiến tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường và dịch vụ khám chữa bệnh của Phòng Khám đa khoa game bai online   Thái Nguyên để hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh đúng với phương châm của nhà trường. 

Hội đồng khoa học số I trong buổi xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến

Hội đồng khoa học số II trong buổi xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến

Thay mặt nhóm nghiên cứu các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến đã trình bày tóm tắt nội dung đề cương nghiên cứu. Qua đó, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét cụ thể, chi tiết và đóng góp ý kiến thiết thực cho từng đề tài. Hầu hết nội dung các đề tài, sáng kiến đã bám sát nhu cầu thực tế về đào tạo, chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh, sinh viên và người bệnh, đạt những yêu cầu cơ bản của một đề tài,sáng kiến cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị các nhóm nghiên cứu nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản đề cương đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức. 

ThS. Lê Thị Mai Châm - Phòng Đào tạo báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

ThS. Bùi Thị Quỳnh Nga - Bộ môn Dượbáo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của Hội đồng khoa học cùng các nhóm nghiên cứu buổi xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Trịnh Mai - Phòng KHCN&HTQT

Các bài liên quan