Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 26-08-2017

Trạm y tế

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ

1. Chức năng:

-Trạm Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trong nhà trường.

2.  Nhiệm vụ :

- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm, từng khóa học.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường nội dung như sau:

           + Tổ chức phối hợp các phòng liên quan khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khoẻ đối với cán bộ, viên chức, khám sức khỏe vào đầu năm học đối với học sinh, sinh viên.

            + Quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ viên chức.

            + Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

- Phối hợp với Phòng khám đa khoa của Trường, cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ/
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

BSCKII. Dương Ngọc Anh

Phụ trách

0912 249 241

[email protected]

2

Nguyễn Văn Thanh

Y tá

0344 700 012

[email protected]

Các bài liên quan