Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

BỘ MÔN YHCT - PHCN

BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

- Địa chỉ: Tầng 1 (Phòng khám đa khoa)

- Điện thoại: 0979.059.000

1.2. Lịch sử thành lập

Bộ môn Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng là một đơn vị trực thuộc game bai online Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-CĐYT ngày 28/05/2021 của Trường Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên.  

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tổ chức giảng dạy môn YHCT – PHCN ở các đối tượng đào tạo bậc sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trong toàn trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Tổ chức và hoạt động của bộ môn YHCT – PHCN được thực hiện theo Luật giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường cao đẳng, quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên và các quy định của pháp luật

2.2. Nhiệm vụ

- Bộ môn YHCT – PHCN có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức các hoạt động khác theo chương trình giáo dục trung cấp và cao đẳng do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

- Tổ chức việc thực hiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc bộ môn, phối hợp các phòng chức năng, các bộ môn khác trong nhà trường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do nhà trường phân công. Hàng năm sơ kết tổng kết các hoạt động báo cáo Ban giám hiệu theo qui định

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học các đề tài khoa học về chuyên ngành YHCT - PHCN. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp YHCT - PHCN theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác vào quá trình dạy học

- Thực hiện đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao cho cán bộ chuyên ngành y học cổ truyền - phục hồi chức năng tại các cơ sở thông qua các hình thức: vừa làm vừa học và bổ túc chuyên môn nghiệp vụ

- Quản lý giảng viên và học sinh sinh viên do nhà trường phân công

- Quản lý trang thiết bị theo quy định của Trường. Phối hợp với gia đình học sinh sinh viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục học sinh sinh viên

- Tổ chức cho giảng viên, học sinh sinh viên tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi nhà trường phát động

- Thực hiện khám và điều trị YHCT - PHCN tại phòng khám Đa khoa của nhà trường

3. Danh sách giảng viên bộ môn YHCT - PHCN

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 

 


ThS.BS. Nguyễn Hoa Ngần

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0979.059.000

Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

BS.CKII. Đào Thị Dân

Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0914.471.352

Email: [email protected]

3.2. Danh sách giảng viên bộ môn


Các bài liên quan