Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Tin tức & Sự kiện

Ngày 15-11-2023

Công văn số 220/HĐ-BTĐKT ngày 16/12/2021

Công văn số 220/HĐ-BTĐKT ngày 16/12/2021 về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Các bài liên quan