Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Một số quy định, Quy chế liên quan đến Học sinh sinh viên

- Quy chế Công tác Học sinh sinh viên hệ chính quy năm học 2018 -2019 ;

- Thông tư số 17/2017/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 về việc ban hành Quy chế công tác học sinhm sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC này 16/6/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Các bài liên quan