Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Đào tạo

Ngày 20-10-2018

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội năm học 2018-2019

Năm học 2018 - 2019 Nhà trường triển khai một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

1. Luật giáo dục nghề nghiệp

2. Điều lệ trường cao đẳng

3. Tiêu chuẩn nhà giáo

4. Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Toàn văn văn bản đính kèm phía dưới

TS. Hoàng Thị Thúy Hằng - Phòng TCCB

Các bài liên quan