Tham gia trò chơi và nhận 15K - Game bai online

Đào tạo

Ngày 01-04-2019

Ngành Dược - Hệ Cao đẳng

Dược sĩ là một ngành nghề trong hệ thống y tế làm công tác chuyên môn về Dược, họ cũng tham gia vào quá trình điều trị cho bệnh nhân thông qua việc theo dõi việc theo dõi điều trị bằng thuốc,hoặc giải thích các kết quả lâm sàng thông qua việc kết hợp với thầy thuốc hay nhân viên Y tế khác.

Tên ngành: DƯỢC

Mã ngành: 6720201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

       Đào tạo người Dược sỹ là nhân lực trực tiếp cho các nghiệp vụ Dược tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược phẩm, cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngành Dược, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành Dược; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người học tốt nghiệp ngành Dược có khả năng tham gia và hướng dẫn nuôi trồng, sử dụng cây, con, nguyên liệu làm thuốc, phối hợp, phát huy và kết hợp giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tham gia công tác quản lý, tồn trữ thuốc, đảm bảo cung ứng cấp phát thuốc theo phạm vi và nhiệm vụ được giao.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 33

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 120 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 435 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2635 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 675 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2211 giờ

Đính kèm:

Các bài liên quan